Farasha Airdrop: 210 FLB ~ 21$ + 30 FLB / referral

ICOBench: 4.5/5 & TrackICO = 4.3/5

Website dự án: https://ico.farasha.care

Video hướng dẫn:

https://youtu.be/f_phymXCVAM

Chat với con bot này:

http://bit.ly/icoview_FLB

  • 1